SUDWEST-FRYSLAN - Vandaag werden, door burgemeester Jannewietske de Vries, aan 16 inwoners (waaronder 1 echtpaar) de Koninklijke Onderscheidingen opgespeld in het kader van de jaarlijkse lintjesregen. Ook werd vandaag door commissaris van de Koning de heer Arno Brok een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan een inwoner uit Wommels.


Burgemeester Jannewietske de Vries ging samen met troubadour Bruno Rummler verschillende locaties langs om de gedecoreerden toe te zingen en hen ervan op de hoogte te brengen dat “het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde”.

Kijk hier voor een overzicht en foto's van de gecoreerden.