SNEEK - De dorpen en steden die zaterdag 10 september meedoen aan het UIT Festival SWF hebben hun programma bijna rond. De aftrap van het nieuwe culturele seizoen van Súdwest-Fryslân vindt plaats op dertien plekken in de gemeente. Veel muzikanten, dansers en andere kunstenaars treden op en overal staan kraampjes van musea, ateliers, galeries en andere cultuuraanbieders. Het thema dit jaar is ‘Fierder’.


De lokale comités van Bolsward, Goënga, Hindeloopen, IJlst, Koudum, Makkum, Sneek, Wommels, Workum, Woudsend en de dorpencombinaties Oudega/Idzega/Sandfirden, Blauwhuis/Westhem/Greonterp en Witmarsum/Pingjum geven op eigen wijze invulling aan het UIT Festival SWF. Sommigen spreiden het festival over meerdere dagen, anderen combineren het met Open Monumentendag. De overkoepelende organisatie is in handen van het Cultuurplein Súdwest-Fryslân. Hoofdsponsor is het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân.

Het volledige programma met tijden en locaties staat later deze zomer op uitfestivalswf.nl. Een overzicht van de tot nu toe bekende activiteiten op zaterdag 10 september (afwijkende dagen tussen haakjes):

Blauwhuis/Westhem/Greonterp

Tentoonstelling ‘150 jaar Kerkwijding’

Documentaire en rondleiding in Sint Vituskerk

Fiets- en wandelroute door Blauhúster Puollen en natuurgebied De Ryp

Openluchtviering en vrijwilligersfeest in Blauwhuister Pastorietuin

Terras op Kerkplein

Bolsward

Activiteiten in het Julianapark: muziekoptredens, straattheateracts, filmtent, workshops, kramen van Bolswarder verenigingen, kinderschmink, silent disco, vitale leefstijl-aanbieders

Goënga

Optredens op het kaatsveld: popkoor Bar en Boos, de band Schwung met Linde, Teun en Symon, smarlappenkoor De Snikkende Snitsers en folk van Ernst Langhout (zondag)

Emmerdrumworkshop (zondag)

Hindeloopen

Stadswandelingen met een professionele gids in Hindelooper klederdracht langs bijzondere locaties met onderweg optredens en boeiende verhalen

IJlst

Kinderprogramma bij Houtmuseum IJlst (o.a. gereedschap timmeren en stoommachine)

Muziekbeurs met verkoop en ruil van muziekinstrumenten, platen en cd’s

Muziekoptredens bij It Podium

Rondvaarten

Koudum

Kinderspellen naast muziekpodium Centrium

Kinderroute langs galeries en het nieuwe monument aan de haven

Muziekoptredens op het Centrium (onder anderen Jack Bottleneck)

Optocht met creaties van buurtschappen en andere groepen

Makkum

Zeemansliederen en wereldmuziek door de 4Tuoze Matroze

Oudega/Idzega/Sandfirden

Avondvoorstelling met (kinder)koor, fanfare, bands en solisten

Sneek

Muziek-, dans- en musicaloptredens, kinderopdrachten, kramen van cultuuraanbieders en horeca langs de Westersingel en Kerkgracht

Popmuziek op een ponton in Kerkgracht

Voorstellingen van het Overmorgen-festival in Theater Sneek

Grachtenconcert (zondag)

Witmarsum/Pingjum

Open huis van kerken in Witmarsum en Pingjum

Streekmarkt met biologische en regionale producten

Schilderen in de tent

Kunstauto Murk

Muziekoptredens (onder meer concert in de Koepelkerk van Witmarsum met de Oekraïense accordeonist Oleg Lysenko, Fanfare Nij Libben en het koor Scheppingsgave)

Wandelroutes over de Gulden Halsbân en/of door Witmarsum en Pingjum

Presentatie boek ‘Van oergraan tot Mennobrood’

Wommels

Optredens van de Freulesjongers, harmonieorkest Euphonia, het koor Sjong! en jeugdorkest On the Move

Workum

Film ‘Oer it Wetter’ bekijken vanaf een boot of de wal, in de Stedspollehaven (vrijdag)

Step-, fiets-, vaar-, wandelroutes langs gebouwen en optredens met gids (ook zondag)

Dwaalroute bij de Merk met monumentale gebouwen, ateliers en een concert

Optreden Scaramouche

Kinderplein

Woudsend

Monumentenroute met kunst en creativiteit

Open huis van molens, kerken en oudheidkamer De Parel

Muziekoptredens

Boerenmarkt

Varen met verhalen

Terrassen

Projectleider Manon Talman: “Alle kernen zijn druk met hun programma. De plannen worden steeds mooier en duidelijker. Ik vind het mooi dat de dertien dorpen en steden bij hun programmering dicht bij zichzelf blijven. Van vrijdag 9 tot en met zondag 11 september kun je overal terecht om lokaal te zien hoe betrokken en actief de deelnemende kernen zijn.”