OUDEMIRDUM - Op 4 november hebben de wethouders Roel de Jong van De Fryske Marren en Erik Faber van Súdwest-Fryslân de verlenging van de overeenkomst met Groen Doen, het netwerk voor Natuur- en duurzaamheidseducatie in de regio Sudwest Fryslan, ondertekend. Dat is goed nieuws, want daarmee is de financiering van het netwerk tot 1 januari 2024 weer vastgelegd en kunnen 87 basisscholen Groen blijven Doen!

Het ondertekenen vond plaats in Bosk Elfbergen, waar op dat moment onder andere de leerlingen van groep 2b van de Sint Maartenschool uit Bolsward het Dassenpad liepen.

Groen Doen biedt alle basisscholen in beide gemeenten de mogelijkheid om met de klas op een laagdrempelige manier aan allerlei activiteiten op het gebied van natuur en duurzaamheid deel te nemen.

Het Groen Doen aanbod bestaat uit allerlei gastlessen en excursies, bijvoorbeeld naar een (kinder)boerderij, bos of schaapskudde, maar ook een bezoekje aan het Jopie Huisman en het Woudagemaal hoort erbij. Zelfs theatervoorstellingen over duurzaamheid kunnen via Groen Doen worden geboekt. Ook het boeken van gastlessen op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie kan via Groen Doen. Hiernaast heeft Groen Doen een goed aanbod met leskisten en natuur in klas pakketten. Zo verrijken de scholen hun onderwijs met échte ervaringen en leren de kinderen zorgvuldig om te gaan met hun leefomgeving.

Groen Doen is een afdeling van de stichting Erfgoed, Natuur en Landschap en is gevestigd in het bezoekerscentrum Mar en Klif. Het werk van Groen Doen wordt mogelijk gemaakt door subsidies van de gemeente Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren.