SNEEK - Cultuurbureau Akte2 heeft woensdag 26 mei het Cultuurmenu 2021-2022 voor de gemeente Súdwest-Fryslân gepresenteerd. 'Kunst werkt’ is de achttiende uitgave van de jaarlijkse brochure met kunst- en cultuuraanbod voor alle basisscholen in de gemeente. Annemarie van der Reijden (hoofd Akte2) overhandigde in Cultuurhistorisch Centrum De Tiid in Bolsward het eerste exemplaar aan wethouder Mirjam Bakker. De presentatie was via een livestream te volgen.

Lokale kunstenaars, basisscholen en culturele instellingen hebben voor het nieuwe schooljaar een groot aantal programma’s ontwikkeld voor alle groepen in het basisonderwijs en hun leerkrachten. De bijna honderd pagina’s tellende brochure bevat een gevarieerd aanbod aan onder meer muziek, dans, circus, theater, taal, beeldende kunst, multidisciplinair en erfgoed. De titel ‘Kunst Werkt’ verwijst naar het belang van kunst en cultuur, zeker in coronatijd. Daarnaast laat het cultuurmenu zien dat dankzij talent en passie van een hobby ook een beroep gemaakt kan worden.

Akte2 stelt ieder jaar het Cultuurmenu voor de gemeente Súdwest-Fryslân samen, met steun van de landelijke regeling Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK). Hierbij is ook het cultuurnetwerk van de gemeente nauw betrokken. De kring bestaat uit veel scholen en kunst- en cultuuraanbieders uit Súdwest-Fryslân. Akte2 is beheerder van het cultuurnetwerk.


Akte 2
Akte2 in Sneek maakt cultuurproducten op maat - van idee tot resultaat - samen en in opdracht van het primair en voortgezet onderwijs, partners in het sociaal domein, bedrijven, instellingen, verenigingen en particulieren. De doelgroep is breed: van de jongste leerlingen in het primair onderwijs tot senioren. Akte2 bestaat uit twee afdelingen: educatie en participatie. ‘Kunst werkt’ is voorzien van het nieuwe logo van Akte2. Het beeldmerk maakt deel uit van een opgefriste, groene huisstijl. Ook de website akte2.nl is in een nieuw jasje gestoken.

Presentatie
Piety Bouma en Aagje Bouwhuis van het educatieteam van Akte2 namen tijdens de livestream de kijker mee door de gebouwen van Theater Sneek en kunstencentrum Atrium in Sneek. Onderweg spraken ze met kunstenaars die in het Cultuurmenu zijn opgenomen: graffiti-artiest/schilder LJ van Tuinen, beeldend kunstenaar Marga Houtman en muziekdocent Reinou van der Veen. Tussendoor gaf het theaterduo Prop een kort muziekoptreden. Via een live-verbinding werd vanuit het Atrium in Sneek overgeschakeld naar Annemarie van der Reijden van het Akte2-educatieteam, in Bolsward. Zij sprak bij Cultuurhistorisch Centrum De Tiid met directeur Pascal Arts en dichteres Kate Schlingemann en overhandigde tot slot aan wethouder Mirjam Bakker het eerste exemplaar van Cultuurmenu ‘Kunst werkt’. De presentatie is terug te zien op facebook.com/aktetwee.

Mirjam Bakker (wethouder gemeente Súdwest-Fryslân):
In coronatijd is het niet alleen belangrijk dat je fysiek gezond blijft, maar ook emotioneel. Hier kan cultuur voor zorgen. Bovendien: cultuur verbindt. Onze gemeente is groot met veel organisaties die zich met cultuur bezig houden; het is mooi om te zien hoe zij elkaar dankzij kunst en cultuur weten te vinden. Kortom, wat we nu nodig hebben is vitamine C: vitamine Cultuur! Het nieuwe cultuurmenu zit er weer barstensvol mee.”