SNEEK - Als het aan VVV Waterland van Friesland ligt, dan komen er ook in de winter toeristen naar Waterland Friesland toe om te wintervaren. In Sneek sprak de VVV gisteravond samen met onder andere watersportondernemers over hoe je wintervaren tot een succes kunt maken. Het begin is er: Provincie Fryslân maakt het gebruik van de op afstand bedienbare bruggen in de winter makkelijker. Vanaf november 2022 hoeft hier geen afroep meer voor te worden gedaan.

Bij de deelnemende ondernemers van de brainstorm was veel bereidheid om het wintervaren mogelijk te maken en zo het toeristenseizoen te verlengen. “Ook zij zien dat boten steeds meer buiten het traditionele seizoen worden verhuurd, maar dat de faciliteiten, zoals stroom en water, hier nog niet op zijn ingesteld”, zegt Grietje Hoekstra van VVV Waterland van Friesland. Het nieuws dat de Provincie Fryslân er vanaf november geen afroep meer hoeft te worden geregeld voor bruggen die op afstand bestuurbaar zij vanuit It Swettehûs, werd daarom vol enthousiasme ontvangen. “Dat is een eerste goede stap. Er is alleen nog meer te doen, onder meer op het gebied van informatievoorziening en promotie”, aldus Grietje. “Hiervoor gaan we samenwerken met de watersportondernemers, die we gerust pioniers mogen noemen.”

Goede informatie is essentieel
Tijdens de brainstorm werd door bootverhuurders, eigenaren van jachthavens en jachtwerven uit heel Waterland van Friesland productief van gedachten gewisseld over het wintervaren. Ook Provincie Fryslân, Recreatieschap De Marrekrite, Toerisme Alliantie Friesland en Dagrecreatieve Netwerken waren vertegenwoordigd. “Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat het nu niet duidelijk is waar gasten terecht kunnen”, vertelt Grietje. “Denk aan goede informatie over jachthavens, horecagelegenheden, musea die wél open zijn. Ook moeten er actuele wintervaarroutes beschikbaar komen en sowieso moet het wintervaren bekender en vanzelfsprekender worden gemaakt.” Tijdens de bijeenkomst kwamen hiervoor allerlei ideeën naar voren. Zoals het meer samenwerken door faciliteiten van jachtverhuurders open te stellen voor de ‘concurrent’ en het promoten van wintervaren onder de vaste klanten. Daarnaast werd de wens uitgesproken dat er in de toekomst niet meer wordt gesproken over de ‘start van het watersportseizoen’. In de toekomst zou moeten worden gesproken over het feit dat de watersport heel het jaar door aantrekkelijk is.

Wintervaren wordt steeds bekender
André van Duin en Janny van der Heijden lieten in januari met hun programma ‘Denkend aan Holland’ al zien dat wintervaren een prachtige ervaring is. Wintervaren wint mede door die aandacht meer aan populariteit. “Dat is een goede ontwikkeling”, stelt Grietje. “Wij hebben ons samen met onze 831 leden ook niet voor niets tot doel gesteld om het toerisme over de seizoenen te spreiden. Volgens prognoses van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen en Provincie Fryslân blijft het aantal toeristen namelijk groeien. Spreiding wordt in de toekomst essentieel. Daar moet je nu al mee beginnen en niet wachten tot het zover is. Daarom maken we ons hard voor een seizoenverlenging. In 2021 hebben we al een pilot gedraaid met het langer laten doorvaren van de pontjes. Dit jaar willen we dat weer organiseren. Maar we willen de komende jaren ook op dit kansrijke initiatief inzetten: wintervaren!”

Over VVV Waterland van Friesland
VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zestien VVV-locaties en negentien informatiepunten. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Ruim 800 ondernemers zijn lid van VVV Waterland van Friesland. De VVV verbindt deze ondernemers met elkaar in één krachtige netwerkorganisatie.