SNEEK - Het verlengen van het toeristenseizoen. Dat is waar VVV Waterland van Friesland, Marrekrite, Provincie Fryslân en gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân zich samen hard voor maken met een speciale pontjespilot. Met elkaar is besloten om meerdere pontjes in de Zuidwest Friesland langer door te laten varen. Tijdens een bijeenkomst gisteravond is er door onder anderen ondernemers, pontjesbazen en Marrekrite verder gebrainstormd over het maken van speciale arrangementen rondom de pontjes. Na de pilot wordt gekeken of de vaartijden van de pontjes in heel Fryslân kunnen worden verlengd.

De pontjes stoppen normaal gesproken half oktober met varen. Maar door ze tot en met december in de vaart te houden, wil de regio Zuidwest Friesland nóg aantrekkelijker en gastvrijer worden in de herfst- en winterperiode. Wandelaars en fietsers kunnen op deze manier het gebied op een ontspannen manier blijven verkennen. De diverse pontjes zetten ze tegen een klein bedrag over naar de andere kant, waar de tocht een verder vervolg kan krijgen. Doordat de pontjes doorvaren, blijven bepaalde routes nu langer toegankelijk. Op de website van VVV Waterland van Friesland zijn de mooiste pontjesroutes terug te vinden.

Betere beleving en gastheerschap De pontjes die doorvaren tot eind van dit jaar, zijn Rufus in de Blokhuispolder, De Woudfennen tussen Boornzwaag en Joure, Droech oer de Feart tussen Gaastmeer naar Nijhuizum en de Langwarder Feart bij Langweer. Met de pilot moet duidelijk worden of de pontjes inderdaad bijdragen aan een nog betere beleving en gastheerschap richting toeristen en inwoners. Tijdens een bijeenkomst woensdagavond kwamen ondernemers, pontjesbazen, recreatieschap Marrekrite en VVV Waterland van Friesland bij elkaar om te kijken hoe de routes nog aantrekkelijker kunnen worden gemaakt. Marrekrite realiseert en onderhoudt op water en op land diverse recreatieve voorzieningen, zoals de fiets- en wandelknooppunten. De pontjes zijn eveneens in deze netwerken opgenomen.

Brainstorm over verdere promotie Tijdens de brainstormsessie woensdagavond is er met elkaar gesproken over de verdere promotie van de langere vaartijden. Verschillende ondernemers hebben samen met VVV Waterland van Friesland gesproken over of er bijvoorbeeld hoe zij op routes aan kunnen sluiten, hoe zij zelf hier aandacht aan kunnen geven en konden zij tips geven aan VVV Waterland van Friesland. Hierin kwam naar voren dat vooral de juiste informatievoorziening cruciaal is. Als doelgroep werd vooral gekeken naar eigen inwoners, er wordt verwacht dat vooral dagrecreatie in eigen provincie of zelfs in eigen regio vooral moet worden aangejaagd.

Goede stap voor seizoensverlenging “Het laten doorvaren van pontjes buiten het hoogseizoen is een mooie stap richting het verlengen van het toeristenseizoen. Dit moat altyd wêze”, stelt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder van de provincie Fryslân, die de pilot financieel mede mogelijk maakt.

Spreiden toerisme is belangrijk Het spreiden van toerisme is een belangrijk onderwerp, zowel landelijk als regionaal. Volgens de prognoses van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen blijft het aantal toeristen groeien. De provincie Fryslân houdt op basis van die cijfers rekening met een verdubbeling van het aantal toeristen: van 1,7 miljoen in 2017 tot 3,5 miljoen in 2030. “Om iedereen te laten genieten van al het moois dat Waterland van Friesland te bieden heeft, is het daarom belangrijk om toeristen te spreiden over de seizoenen”, zegt Floriaan Zwart, directeur VVV Waterland van Friesland. “Op die manier voelt elke toerist zich het hele jaar rond welkom.”

Over VVV Waterland van Friesland VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied twintig VVV-locaties. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Ruim 800 ondernemers zijn actief aangehaakt bij VVV Waterland van Friesland om Zuidwest Friesland verder op de kaart te zetten.