SNEEK - De gemeente Súdwest-Fryslân heeft laten weten dat veel essen in het Burgemeester Rasterhoffpark in Sneek zwaar zijn aangetast of dood zijn als gevolg van de essentaksterfte. Essentaksterfte is een agressieve schimmelziekte die ondertussen een groot deel van de essen in Europa heeft aangetast. In het park worden de zieke essen in de komende 2 jaar langs de wandelpaden verwijderd. Deze maatregelen zijn nodig - volgens de gemeente - voor de veiligheid van bezoekers.

Groot gedeelte besmet
Sneek heeft gemeld dat zo'n 90 procent van de essen in het Rasterhoffpark zijn besmet, wat dan gaat over enkele honderden bomen. De bomen kunnen niet herstellen van de ziekte. Door de essentaksterfte zullen de bomen verzwakken, waardoor de kans groot is dat takken afbreken en bomen omvallen.

Door de ziekte zijn de essen vatbaarder voor insecten als de essenbastkever, essenzwam, tonderzwammen en schimmels. Hierdoor kan het proces van brekende takken en omvallende bomen nog versterken. De insecten vestigen zich op oude en zieke bomen en kunnen daardoor het proces van afsterven en verrotting van stam en wortels versnellen. Het uiteindelijke resultaat zullen de essen sterven.

Weghalen gebeurt in fases
Indien een es kan blijven, zal deze ook blijven staan. Want de es is goed voor onder meer paddenstoelen, insecten en vogels. Daarvoor zal het snipperpad aan de noordzijde van het park verdwijnen. Om de essen te kunnen laten staan, is dat de bomen geen gevaar meer vormen voor de bezoekers.

Kwetsbare, zieke essen, die langs de wandelpaden staan, worden in de komende 2 jaar verwijderd. Het hout dat overblijft, zal gebruikt worden als takkenwallen in het park. Takkenwallen - ook takkenrillen genoemd - zijn een soort wanden van dode takken die zorgen voor beschutting en zijn goed voor de biodiversiteit.

De gemeente begint op 4 maart met het weghalen van de zieke bomen. Verwacht wordt dat de werkzaamheden tot maximaal 15 maart zullen duren. Om de overlast voor het gebied én de bezoekers zo minimaal te houden, zullen de werkzaamheden niet in één keer worden uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden zal het park open blijven, met uitzondering van het bos.

Bomen herplanten
Door het afsterven van de essen in combinatie van omgewaaide bomen door storm, zijn in het Rasterhoffpark open plekken ontstaan. Hier zijn ondertussen spontaan nieuwe bomen en struiken gaan groeien. Deze komen van zaden die door vogels of door de wind zijn verspreid.

Juist op die plaatsen waar dat niet is gebeurd, zal de gemeente nieuwe bomen en struiken planten. Hierbij wordt gebruikgemaakt van onder meer verschillende bes- en nootdragende soorten, zoals kornoelje, kardinaalsmuts, krent en hazelaar. Door verscheidenheid aan soorten te gebruiken, kan er een gevarieerd bos ontstaan met hoge natuurwaarden. Hierdoor wordt de biodiversiteit vergroot en de kans op ziektes verkleind. De gemeente heeft aangegeven dat het herplanten van bomen en struiken gepland is voor het najaar 2024 en het najaar 2025.