SNEEK - Het aantal nieuwe pleegouders dat zich aanmeldt daalt, terwijl er voor veel kinderen gezocht wordt naar een pleeggezin. Daarom is Pleegzorg in Friesland de wervingsactie 'Doneer je schoolhek' gestart. IKC Bonifatius reageerde en ontving de banner om aan hun schoolhekken te bevestigen waarmee zij de aandacht vestigt op de behoefte aan nieuwe pleegouders.


Opgroeien in een gezin. Voor de meeste kinderen is dit de normaalste zaak van de wereld. Maar wat als de problemen in een gezin zo groot zijn dat een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen? Dan is (tijdelijk) wonen in een pleeggezin vaak het beste alternatief. Een gezin waar een kind zich veilig kan voelen, liefde en aandacht krijgt en gewoon kind kan zijn.

De duur en vorm van pleegzorg kan variëren. Soms kan het ouders al ontlasten als hun kind maandelijks voor een paar weekenden bij een pleeggezin doorbrengt. Op die manier is het vaak mogelijk dat kinderen toch thuis kunnen blijven wonen.

Zo gebeurde dit voor Suzanne (25), pleegkind van directeur van IKC Bonifatius, Karin Staal. Suzanne maakte haar entree bij haar pleegouder toen ze bijna 9 jaar oud was. Ze woonden bij elkaar om de hoek en van meet af aan was er niet alleen een klik tussen pleegkind en pleegouder, maar ook met de biologische ouders van Suzanne.

Directeur Karin Staal: “Sommige vrouwen weten al jong dat zij moeder willen worden. Ik was niet zo’n meisje. Mijn leven kende ups en downs na het overlijden van mijn moeder op te jonge leeftijd. Toch kwam er een moment waarop ik verlangde naar een kind in mijn leven aan wie ik liefde en veiligheid te geven had. Ik was destijds kostwinner en besloot dat ik geen alleenstaande werkende moeder wilde worden, maar mij aan wilde melden als pleegouder. Het is een belangrijke en waardevolle beslissing geweest. Ondanks dat ik geen moeder ben, ook geen surrogaat moeder, heb ik dankzij de pleegzorg kinderplezier ervaren. Zoals restaurantje spelen wat Suzanne graag deed omdat ze van koken hield of naar de dierentuin gaan en steun bieden tijdens haar schooltijd. Ik ben hartstikke trots op haar, omdat ze een enorme doorzetter is en weet wat ze wil. Ze studeert nu aan de Hogeschool Utrecht, grafische vormgeving. Dat vind ik erg leuk, omdat ik zelf ook een creatieve opleidingsachtergrond heb”.

Ooit zei een pleegzorgwerker, toen ik twijfelde of Suzanne mij nog nodig had, dat juist er alleen voor haar zijn van onschatbare waarde was. Suzanne is bij mijn leven gaan horen.

Ik steun de actie van Pleegzorg volmondig . Ik roep mensen op om hun hart en huis te openen voor pleegkinderen in Friesland en daarbuiten. Ik werk dagelijks voor kinderen en gun ieder kind een fijne plek om op te groeien.

Laten we zoveel mogelijk kinderen, voor wie vanzelfsprekendheden onder druk staan, met Liefde omringen”.