SNEEK - Met een versnapering voor onderweg wensten gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder, wethouder Bauke Dam en regiodirecteur Milfred Hart woensdagmorgen 24 mei de eerste reizigers op het busstation in Sneek een goede reis. Het busstation en het omliggende gebied zijn de afgelopen maanden onder handen genomen. De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond en daarom konden de eerste bussen vanaf het vernieuwde station vertrekken.

Een hand waarin een roze koek in vorm van een hart en een een kaartje met een boodschap er op

Eind oktober startte aannemer Heijmans met de werkzaamheden aan het busstation in Sneek en het omliggende gebied. Zo zijn ook het voorplein van het NS-station, de Dr. Boumaweg en de Kanaalstraat aangepakt en opnieuw ingericht. De snelheid is verlaagd van 50 km/u naar 30 km/u. Het fietspad is bovendien verlegd, waardoor het voor scholieren een stuk veiliger gemaakt is.

Ook zijn de perrons op het busstation verhoogd en zijn er geleidelijnen aangelegd. Zo is dit busstation beter bereikbaar voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. Met alle veranderingen is het busstation Sneek – met zo’n 200.000 instappers per jaar en qua grootte de vijfde bushalte van Fryslân – veiliger, toegankelijker en beter bereikbaar.

Afrondende werkzaamheden

De komende weken vinden er nog een aantal laatste werkzaamheden plaats. Half juni komt er een DRIS, een dynamisch reizigers informatiesysteem, op het busstation. Op dit paneel kunnen reizigers de meest actuele aankomst- en vertrekinformatie zien. In het najaar volgt de beplanting waarmee het stationsgebied een groene uitstraling krijgt.