SNEEK - PlusNauta, producent van zakelijke bijeenkomsten uit Sneek, heeft zich als Betrokken Bedrijf verbonden aan Cultuur Kwartier Sneek (CKS). Het bedrijf van Bram Nauta is het 50ste lid van de club met ondernemingen die de stichting steunen. Daarmee is het aantal Betrokken Bedrijven sinds september vorig jaar verdubbeld.


Twintig bedrijven die kunst en cultuur in de gemeente Súdwest-Fryslân een warm hart toedragen, verenigden zich bij de oprichting van CKS in 2012 in de Kring van Wel. In de huidige coronacrisis is hun steun nog waardevoller geworden. Het bezoek van de Commissaris van de Koning in Friesland, de heer drs. Arno Brok, in augustus vorig jaar vormde de aftrap voor de campagne ‘Houd cultuur levend’. Met deze campagne werd actief geacquireerd om CKS te steunen. Daarbij is een nieuwe supportclub opgericht: de

Betrokken Bedrijven.
“PlusNauta is betrokken bij vele bijeenkomsten in Noord-Nederland. Wij brengen al meer dan 30 jaar netwerken, kennis en initiatieven samen verder door mens en organisaties aan elkaar te verbinden. Sinds 5 jaar houden we kantoor in centrum Sneek. Dat lustrum vieren we onder andere door deze verbintenis aan te gaan”, aldus Bram Nauta. “Extra leuk dat we hiermee het aantal van Betrokken Bedrijven rond maken op 50.”

CKS bestaat uit Theater Sneek, Poppodium Bolwerk, Kunstencentrum Atrium en Akte2. De vier onderdelen leveren een onmisbare bijdrage aan het culturele leven in Súdwest-Fryslân.

Wiebren Buma, directeur-bestuurder CKS:
"Zowel bedrijven als cultuur dragen bij aan een prettig leefklimaat en maken een stad of gemeente aantrekkelijk om in te wonen. De Betrokken Bedrijven zorgen ervoor dat bijzondere culturele projecten mogelijk zijn en dat al het jonge talent in onze gemeente zich cultureel kan ontwikkelen. We zijn alle vijftig leden ontzettend dankbaar voor hun bijdrage."