SNEEK - CKS, de overkoepelende organisatie voor Theater Sneek, poppodium Bolwerk, kunstencentrum Atrium en cultuurbureau Akte2, heeft over het jaar 2023 een negatief financieel resultaat van €596.930,- genoteerd. Het negatieve resultaat is te wijten aan verschillende factoren, waaronder fors gestegen energielasten en hogere kosten voor de inhuur van personeel, met name sinds de coronaperiode. Mede door deze periode, en het vertroebelde zicht op wat dit zou betekenen voor de toekomst, is tijdig acteren moeilijk haalbaar gebleken.

De nasleep van de coronapandemie heeft het inzicht in de financiële prestaties bemoeilijkt, waardoor het lastig bleek om een nauwkeurige voorspelling te doen voor het eerste 'normale' jaar post-corona. CKS is zich ervan bewust dat snelle actie noodzakelijk is om de bedrijfsvoering weer gezond te maken. Directeur Wiebren Buma verklaart: “Natuurlijk zijn we geschrokken van dit resultaat. We hebben het afgelopen jaar met het hele team een prachtig breed cultuurprogramma neergezet waar heel Súdwest-Fryslân én daarbuiten van heeft kunnen profiteren. Het is daarom heel spijtig nu te constateren dat we dit niet binnen de begroting hebben kunnen doen."

Net als bij veel andere cultuurorganisaties is het voor CKS een uitdaging om met de sterk gestegen lasten een kwalitatief hoogwaardig cultuurprogramma te blijven bieden. Momenteel voert CKS daarom gesprekken met de Raad van Toezicht en de gemeente over oplossingen voor de korte en lange termijn. Hierbij wordt zorgvuldig gekeken naar hoe CKS haar veelzijdige opdracht in de prachtige gemeente Súdwest-Fryslân kan blijven vervullen.

Ondanks het tegenvallende financiële resultaat staat het werk én de activiteiten van CKS nog altijd volop in bloei. Zo sloot Poppodium Bolwerk 2023 af met een bezoekersrecord en zijn de bezoekersaantallen van Theater Sneek weer terug op het niveau van vóór de coronapandemie. De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen verloopt zelfs boven verwachting. Bovendien biedt CKS door de hele gemeente lessen en cursussen aan, bereikt het vrijwel alle schoolkinderen met een rijk cultuuraanbod en zijn er programma’s ontwikkeld om ook mensen die niet vanzelfsprekend met kunst & cultuur in aanraking komen, te bereiken. Met veel vertrouwen kijkt Buma dan ook naar de toekomst: "We leveren een wezenlijke bijdrage aan het leven en het welzijn in Súdwest-Fryslân, daar moeten we ons aan vasthouden en de nodige acties voor in gang zetten om dat ook in de toekomst op een kwalitatieve manier én vol passie te kunnen blijven doen".