SNEEK - Twee inwoners deden afgelopen week mee met Ynwenners oan it Wurd. Hierin kunnen inwoners onderwerpen onder de aandacht brengen van raads- en commissieleden.

De eerste inspreker deed de oproep aan de gemeente om meer sporthulpmiddelen beschikbaar te stellen voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Nu worden alleen sportrolstoelen vergoed, maar geen andere hulpmiddelen zoals een aangepaste handbike of wakeboard. Ze kon rekenen op veel steun van de gemeenteraadsleden voor haar oproep.

De tweede inspreker wil graag samen met de gemeente en andere partijen zogenoemde ‘eko skip huzen’ bouwen voor jongeren in de gemeente Súdwest-Fryslân die moeilijk aan woonruimte kunnen komen. Ook over dit onderwerp waren de raadsleden enthousiast over deze alternatieve oplossing voor de huidige woningmarkt. Tiny houses op het water noemden ze zeer passend bij Súdwest-Fryslân.

Doe mee met Ynwenners oan it Wurd

Wil jij ook een onderwerp onder de aandacht brengen van de raads- en commissieleden? Meld je aan voor Ynwenners oan it Wurd. Tijdens Ynwenners oan it Wurd kun je met raadsleden in gesprek gaan over onderwerpen die niet op de agenda van de commissies en gemeenteraad staan.

Ynwenners oan it Wurd kan ook op locatie plaatsvinden. Dan komen de raadsleden naar je toe om ter plekke het onderwerp met je te bespreken.

Wil je meedoen? Stuur dan een mail naar griffie@sudwestfryslan.nl
Zet in de mail:

  • Het onderwerp dat je wilt bespreken met de raadsleden
  • Je naam, adres en telefoonnummer

Kijk hier voor meer informatie