SNEEK - Een aantal raadsleden van Súdwest-Fryslân was woensdagmiddag in de wijk Harinxmaland in Sneek om te praten over geluidsoverlast van het verkeer op de rondweg. Ze waren er op uitnodiging van een aantal inwoners die langs de rondweg wonen. Ynwenners oan it Wurd op locatie dus.

De bewoners gaven aan dat het steeds drukker wordt op de weg langs Harinxmaland en dat de geluidsoverlast toeneemt. Uit onofficiële metingen zou ook blijken dat het aantal decibellen op verschillende plaatsen in de wijk inmiddels boven de oorspronkelijke norm uitkomt.

Bewoners willen graag samen met de gemeente zoeken naar oplossingen om de overlast te verminderen. Naast de raadsleden was ook wethouder Erik Faber van ruimtelijke ontwikkeling aanwezig. Hij zegde toe nog eens goed te kijken naar de geldende geluidsnormen en het geluid dat het verkeer op dit moment produceert. Hij zal de uitkomsten delen met de inwoners en de gemeenteraad.

Ynwenners oan it Wurd

Tijdens Ynwenners oan it Wurd kun je met raadsleden in gesprek gaan over onderwerpen die niet op de agenda van de commissies en gemeenteraad staan. Dit kan in de raadszaal of misschien op locatie. Wil je meedoen? Stuur dan een mail naar griffie@sudwestfryslan.nl Zet in de mail:

  • Het onderwerp dat je wilt bespreken met de raadsleden
  • Je naam, adres en telefoonnummer

Meer informatie over de gemeenteraad