SNEEK - Let op: tot 12 november moeten cafés en restaurants hun deuren gesloten houden! De heropening van de horeca is afhankelijk van het verloop en de verspreiding van het coronavirus. De gemeente wil ondernemers in de horeca al wel perspectief bieden wanneer zij weer open mogen.


De gemeente wil het tijdelijk mogelijk maken dat de horeca ook in de winter gasten op het terras kan ontvangen. Dit kan door een terras af te schermen, te overkappen en/of te verwarmen. Je moet hiervoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen en toestemming vragen bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Wil jij een winterproof terras realiseren? Vul dan het Aanvraagformulier winterproof terras in en geef daarin aan wat jouw plannen zijn om jouw terras winterproof in te richten.

De gemeente beoordeelt jouw plan vervolgens op constructie, brand- en verkeersveiligheid en de coronarichtlijnen. Ook kijkt de gemeente naar de hele uitstraling van overkappingen in één gebied. Stem jouw plan daarom af met buurtgenoten.

Je ontvangt binnen 3 weken na het indienen van jouw aanvraag bericht van ons of jouw plan akkoord is of niet. Is jouw horecazaak gevestigd in een clustergebied van horecazaken, dan kan het zijn dat het iets langer duurt voordat je bericht krijgt omdat we dan alle plannen gelijktijdig beoordelen. Medewerkers van de gemeente voeren daarna een schouw uit om de uitvoering van de plannen te beoordelen. Wanneer we jouw uitvoering van het winterproofterras goedkeuren, dan krijg je van ons een gedoogbeschikking die tot 1 april 2021 geldt. In deze gedoogbeschikking zijn de voorwaarden opgenomen voor het winterproofterras.

Waar moet je re­ke­ning mee hou­den?

  • Tijdelijkheid:

    het winterproofterras wordt tijdelijk toegestaan en heeft geen permanent karakter. De termijn staat voor nu vastgesteld op 1 april 2021.
  • Maximum bezoekersaantal:

    voor het maximum aantal personen dat je mag ontvangen moet je de regels van de Rijksoverheid/de Noodverordening van de Veiligheidsregio Fryslân volgen. In deze regels is vastgelegd wat het maximum aantal bezoekers zijn voor binnen- of buitenruimtes. Houd bij het maken van jouw plan hier rekening mee. Op grond van de maatregelen van de Noodverordening wordt een afgeschermd terras namelijk gezien als binnenruimte en is het aantal te ontvangen personen beperkt, ten aanzien van de buitenruimtes.

Aan welke voor­waar­den moet het win­ter­ter­ras vol­doen?

De voorwaarden bij het realiseren van het winterproofterras zijn:

  • Binnen toegestane terrasruimte en ruimtelijke effect

Het winterproofterras moet geplaatst worden binnen de verleende en gedoogde terrasruimte. Om een samenhangend beeld te bereiken, verzoeken wij je om jouw plannen af te stemmen met collega-horecaondernemers in jouw nabijheid. Wanneer er een te versnipperd beeld ontstaat en de ruimtelijke kwaliteit te wensen overlaat, kan het college namelijk overgaan tot het intrekken van de gedoogbeschikking.

  • Constructie- en brandveiligheid

Tenten of terrasafschermingen c.q. bouwsels moeten voldoen aan de vereisten die worden gesteld in hoofdstuk 10 van het Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid. Hierin wordt onder andere vereist dat er een plaatsingsplan moet komen voor het bouwwerk en dat er maatregelen genomen moeten worden t.a.v. de brandveiligheid (vluchtroutes, gebruik en plaatsing van terrasverwarmers enzovoort) en weersomstandigheden (de beheersmaatregelen).

Daarnaast moet je een verantwoordelijke aanwijzen die uitvoering geeft aan het plan. Bij slechte weersomstandigheden (windkracht groter dan 6 BFT en/of een weerswaarschuwing code geel) moet je de tent/bouwsel bijvoorbeeld ontruimen conform de op te stellen beheersmaatregelen. Ook moet de tent/bouwsel zijn voorzien van constructieve berekeningen (bijvoorbeeld een tentboekje).

  • Verkeersveiligheid

Tenten of terrasafschermingen mogen geen belemmeringen opleveren voor de verkeersveiligheid. Dit kan betekenen dat er een herbeoordeling plaats moet vinden van de verleende terrasruimte, waarbij het terras eventueel kan opschuiven of verplaatsen.

Vra­gen of op­mer­kin­gen?

Heb je vragen of opmerkingen? Dan komen wij graag met je in contact. Je kunt telefonisch contact opnemen met team Vergunningen via 14 0515. Je kunt ons ook een mail sturen via vergunningenapv@sudwestfryslan.nl