SUDWEST-FRYSLAN - Op woensdag 25 september is het Global Goals Vlaggendag. In meer dan 50 Nederlandse gemeenten wordt op 25 september de Global Goals-vlag gehesen, precies 4 jaar nadat de Global Goals door de VN zijn aangenomen. Door het hijsen van de vlag laten we zien dat ook wij ons inzetten om de Global Goals te realiseren.

De Glo­bal Goals (ook wel duur­za­me ont­wik­ke­lings­doe­len of SDG’s)
Een voorbeeld uit onze gemeente is Operatie Steenbreek: ”tegel eruit, plant erin!” Het doel van Steenbreek is om bewoners enthousiast te maken om hun tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening van tuinen en de leefomgeving worden daarbij onder de aandacht gebracht. Denk hierbij aan een versterking van de effecten van klimaatverandering zoals meer hoosbuien en hogere temperaturen in de zomer. De gemeente draagt een steentje bij door overbodige verhardingen te vervangen door groen.

Nog een voorbeeld is dat wij onszelf sinds 2015 Fairtrade Gemeente mogen noemen. Fairtrade staat voor een eerlijke prijs voor boeren, arbeiders en producenten in ontwikkelingslanden: kinderarbeid is daarbij niet toegestaan.

De komende jaren gaan wij ons nog meer inzetten om een duurzamere leefomgeving te creëren, bijvoorbeeld door te blijven recyclen, het stimuleren van de biodiversiteit, het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van groene energie.

Meer in­for­ma­tie
Via het kanaal van G4GlobalGoals zijn alle acties in Nederland te volgen. Samen op weg naar een duurzame wereld: hier staan we op 25 september extra bij stil.