SNEEK - Op zaterdag 25 juni 2022 tekenden Marc Visch, voorzitter van de Stichting Sneekweek en Michel Rietman, wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân de subsidieovereenkomst ‘Toekomstbestendige Sneekweek’. De gemeente Súdwest-Fryslân stelt € 125.000 aanjaagsubsidie beschikbaar om de Sneekweek naar een hoger niveau te tillen. De Sneekweek die plaatsvindt van 5 tot 11 augustus staat in de top vijf van Nederlandse sportevenementen en is het grootste zeilevenement op binnenwateren van Europa.


Wethouder Rietman is enthousiast dat het na twee jaar weer mag: “Het evenement benadrukt het belang van ons water en van watersport in onze gemeente. Maar de Sneekweek is niet alleen een visitekaartje van Sneek maar geeft een impuls aan heel Friesland. Daarom vinden we het belangrijk om hier als gemeente aan bij te dragen”, geeft wethouder Michel Rietman aan.

Overgangsjaar

De Stichting Sneekweek is 11 mei dit jaar opgericht en de voornaamste rol van de stichting ligt in het verbinden van alle partijen met als resultaat de uitvoering van het gedragen plan voor een toekomstbestendige Sneekweek. “We zijn trots dat we een steentje mogen bijdragen om de Sneekweek weer een fase verder te brengen. Een fase waarbij KWS, horeca, winkeliers én bewoners dichter bij elkaar komen te staan. En waarbij sport, cultuur en feest hand in hand gaan”, aldus Marc Visch voorzitter Stichting Sneekweek. Sneekweek 2022 wordt als een overgangsjaar beschouwd waarbij de gemeente nog verantwoordelijk is voor de evenementenvergunningen. De inzet van de samenwerking tussen de gemeente en Stichting zal zich vooral richten op meedenken en adviseren. Tegelijkertijd wordt het proces om de stichting regie op de openbare ruimte te geven voor Sneekweek 2023 in gang gezet.

Speerpunten 2022

De net opgerichte stichting zit vol goede ideeën en zet dit jaar in op het versterken van het watersportimago, duurzaamheid en doelgroepverbreding. Een nautische aankleding in het centrum van Sneek, oplossingen om het plastic afval te reduceren en overdag culturele- en watersportactiviteiten zijn vernieuwende elementen. Op 3 februari 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om € 125.000,- aanjaagsubsidie toe te kennen aan de nieuwe Stichting Sneekweek. In november 2021 hadden de leden van de Vereniging Ondernemend Sneek al ingestemd om € 50.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het nieuwe beleid en de voorbereiding van Sneekweek ‘nieuwe stijl’ in 2022 en de komende tien jaar. Het bewonersplatform centrum Sneek staat ook achter de nieuwe plannen en stelt de komende 3 jaar €7.500,- beschikbaar voor (her)programmering van activiteiten. Onlangs heeft de provincie ook een bedrag van €25.000 procesgeld toegekend. “We zijn blij met deze steun om de transitie in gang te zetten, er is nog veel werk te doen maar dat de ‘Sneekweek nieuwe stijl’ zo breed gedragen wordt geeft energie.”, aldus Marc Visch.

Sneekweek nieuwe stijl

In 2021 is er door de werkgroep Sneekweek 2.0 (Gemeente Súdwest-Fryslân, Sneek Promotion, Stichting Uit in Sneek, Vereniging Ondernemend Sneek en Koninklijke Watersportvereniging Sneek) hard gewerkt aan een ‘Sneekweek nieuwe stijl’. Dit is vastgelegd in een samenwerkingsconvenant ‘Toekomstbestendige Sneekweek’. De voornaamste ambities die de samenwerking beoogt na te streven zijn: samenhang in de programmering verbeteren, verbreding van de doelgroepen, overlast voor de inwoners beperken, veiligheid bezoekers waarborgen en een sterkere verbinding tussen het zeilevenement en de festiviteiten in de stad.