ZUIDWEST-FRIESLAND - We starten weer met het onderhoud van sloten en vijvers. Dit onderhoud noemen we ‘hekkelen’. Wetterskip Fryslân zorgt dat het water in de sloten in Fryslân op het juiste peil blijft, ook als het hard regent of als het juist langere tijd droog is. Het is belangrijk dat de sloten goed worden onderhouden, dat zorgt voor een goede aan- en afvoer van water. Sloten met veel waterplanten en duikers die niet schoon zijn, zorgen voor verstopping. Dit kan leiden tot water overlast of juist tekort aan water. Daarnaast is het belangrijk dat schouwwateren voldoende breed en diep zijn. Daarom houdt Wetterskip Fryslân vanaf 1 november de jaarlijkse najaar schouw.

Wie voert het hek­ke­len uit?
Het hekkelen wordt uitgevoerd door zeven verschillende aannemers. Op onderstaand kaartje kun je zien welke aannemer in jouw omgeving het onderhoud uitvoert.

Ge­deeld ei­gen­dom van de berm­sloot?
Buiten de bebouwde kom is er de bermsloot vaak gedeeld eigendom. Is dit bij jou het geval? Dan zijn er al afspraken gemaakt over het onderhoud. De aannemer neemt bij bijzonderheden contact met je op.

Heb je een eigen vij­ver­pomp, wa­ter­af­voer of an­de­re zaken in het water van de ge­meen­te?

Wij kunnen dit soort eigendommen niet zien, dus de kans bestaat dat ze kapot gaan. Haal deze attributen dus weg voor de werkzaamheden beginnen. Laat je ze zitten? Dan is dit voor eigen risico.

Meer in­for­ma­tie?
Heb je vragen over het onderhoud van vijvers en sloten? Dan kun je contact opnemen met de heer J.W. Koornstra via ons algemene telefoonnummer 14 0515.