SNEEK - In 2021 is een groot team bezig geweest met de uitvoering van het Sportakkoord: het akkoord dat partijen uit onze gemeente de kans geeft om sport- en beweegambities te bereiken. Zo zijn er nieuwe projecten opgezet om meer inclusiviteit te creëren en is er veel aandacht geweest voor een positieve sportcultuur en het vitaler maken van sportaanbieders.


Respons is één van de projecten waarbij inclusiviteit het uitgangspunt is. Sinds de start in september 2021 hebben al tien klassen uit het basisonderwijs meegedaan aan Respons. De focus bij Respons ligt op de ontplooiing van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het stimuleren van positieve groepsvorming. Het is een bewegings(ped)agogische methode die helpt bij het aanpakken van maatschappelijke problemen en de gevolgen hiervan.

De kennis en vaardigheden die de leerlingen opdoen door deze methode leveren een bijdrage aan hun opvoeding en vorming. Met een thematische lesaanpak, aandacht voor plezier en bouwen op positieve ervaringen doet Respons een sterk beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen. Niet de situatie, maar de wijze waarop je ermee omgaat, staat centraal in deze eenvoudige laagdrempelige methode. Alle klassen van de ruim 50 basisscholen binnen gemeente Súdwest-Fryslân komen in aanmerking voor dit mooie project.

Het Sportakkoord zorgde in 2021 niet alleen voor de opzet van Respons, maar droeg bij aan meer dan tien sport- en beweegambities. Van webinars over gezonde sportomgevingen tot een traject dat ouderen na hun periode van fysiotherapie weer op weg helpt om te sporten. Nog niet alle ambities zijn uitgevoerd. Gelukkig gaan in 2022 de projecten van het Sportakkoord door. Het goede voornemen: heel Súdwest-Fryslân in beweging!

Ook een goed voornemen op het gebied van sport en bewegen in de gemeente?
Heb je als inwoner van gemeente Súdwest-Fryslân ook een sportief idee? Misschien voor jezelf, of je buurt of de vereniging waar je sport? Dan zou dat zomaar een van de nieuwe projecten van het Sportakkoord kunnen zijn. Ideeën kunnen ingediend worden via de website van Sportakkoord Súdwest-Fryslân. Zo zetten we samen onze gemeente in beweging.