SNEEK - Súdwest-Fryslân wil samen met andere gemeenten en instellingen in Nederland meebouwen aan een (digitaal) archief over de uitbraak van het coronavirus en de gevolgen ervan voor het dagelijks leven in de gemeente.


Om informatie en materiaal hierover veilig te stellen roept de gemeente de hulp in van haar inwoners.

“Vanzelfsprekend staat de zorg voor de gezondheid van iedereen voorop”, zegt wethouder Mirjam Bakker. “Alle maatregelen zijn er op gericht om de verspreiding van het virus te beheersen en zo veel mogelijk in te dammen. Het is heel verdrietig om te zien dat het virus veel slachtoffers eist, ook in ons land, en dat we kwetsbare mensen in onze samenleving isoleren, zoals bewoners van verzorgingshuizen.”

Tegelijkertijd zien we dat er geschiedenis wordt geschreven, zegt Bakker. “Koning Willem-Alexander zei het al eerder: veel mensen zullen zich deze uitzonderlijke periode nog lang herinneren. De sluiting van scholen, horeca, musea, theaters en bioscopen. De stille straten. Het thuiswerken en thuis les krijgen. Het niet doorgaan van sportwedstrijden, kerkdiensten en andere evenementen.”

Over de invloed van de maatregelen op het dagelijks leven wordt veel gecommuniceerd. Net zoals over de sociale initiatieven die ontstaan om elkaar te helpen. Niet alleen digitaal en via sociale media. Er worden ook brieven en kaarten gestuurd, pamfletten opgehangen in winkels en foto’s en films gemaakt. Deze informatie is het bewaren waard en vormt straks de herinnering voor later en komende generaties.

Waar zijn we naar op zoek?

We zijn op zoek naar informatie en materiaal die iets zeggen over de invloed van het coronavirus op het (dagelijks) leven in onze gemeente. Je kunt hierbij denken aan:

  • Foto’s van het leven in dorpen in onze gemeente in tijden van corona: op straat, maar ook in eigen huis, tuin of op het balkon. Foto’s van de informatieborden, spreuken op straat, solidariteitsacties, lege schappen bij de plaatselijke supermarkt, lege straten, of juist groepsvorming.
  • Flyers en posters, met mededelingen over coronamaatregelen enzovoort (die mogen uiteraard ook later opgestuurd worden).
  • Getekende ervaringen, briefjes, aantekeningen, dagboeken of memoires.
  • Kaartjes of tekeningen die je hebt ontvangen om je te steunen.
  • Digitale berichten op WhatsApp of via social media. Linkjes zijn welkom, printscreens ook.

Let op: het gaat vooral om plat (2D) en digitaal materiaal, niet om spullen (3D). Kopieën van foto’s, documenten of krantenknipsels hoef je niet op te sturen.

Aan­le­ve­ren

Je kunt jouw documenten digitaal inleveren via de knop ‘Coronacollectie’ in het contactformulier.

Vra­gen of meer in­for­ma­tie

Heb je interessante informatie, maar staat het hierboven niet genoemd? Of weet je niet precies hoe je iets kunt aanleveren? Neem dan contact op met onze gemeentearchivaris via het e-mailadres j.b.devries@sudwestfryslan.nl of bel naar 06-11777974.

Wij houden altijd rekening met privacy, archiefwetgeving en auteursrechten. Hierover nemen we contact op.

Foto bij het bericht van inwoner uit Raerd.