SNEEK - Om de binnenstad van Sneek veiliger en aantrekkelijker te maken, vooral voor voetgangers en fietsers, krijgt gemotoriseerd verkeer beperkingen opgelegd. De beperking is eerst op proef, voor een periode van een jaar. Na de zomer gaan we met omwonenden, ondernemers en belanghebbenden om tafel om de plannen te bespreken.


In 2020 is in de Sneker binnenstad een onderzoek uitgevoerd om de verkeerstromen inzichtelijk te maken. Daaruit bleek dat er te veel verkeer door het centrum rijdt. Op wegen in de binnenstad zoals de Lemmerweg, Prins Hendrikkade, Singel en de Jousterkade rijden dagelijks ruim 10.000 motorvoertuigen.

Plannen maken met omwonenden

Met diverse partijen is onderzocht hoe de situatie kan worden verbeterd. Om minder verkeer door de binnenstad te laten rijden wil de gemeente op een aantal plekken en op bepaalde tijdstippen doorgaand verkeer beperken. Daarbij blijft de bereikbaarheid wel gegarandeerd.

Na de zomer nodigen wij omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden uit om de plannen en mogelijkheden met elkaar de bespreken. Na deze bijeenkomsten bepalen we wanneer we starten met de proef en hoe we de effecten kunnen meten. Na de proefperiode worden de maatregelen geëvalueerd met de diverse partijen en volgt er een definitief verkeersplan.