SNEEK - De gemeente wil de aanleg van groene daken stimuleren. Daarom bieden we een subsidieregeling voor huizenbezitters die hun dak willen voorzien van planten of struiken. Omdat het klimaat verandert, krijgen we steeds meer te maken met wateroverlast, hittestress en droogte. Door het verstrekken van subsidie willen we onze inwoners de mogelijkheid geven om zelf maatregelen te nemen om het effect van het veranderende klimaat in de eigen omgeving te beperken.


“We merken allemaal dat we te maken hebben met extremer weer”, zegt wethouder Erik Faber. “Lange en intense perioden van droogte en hitte worden steeds vaker afgewisseld met hevige regenval en wateroverlast. Daar willen we op voorbereid zijn. Onze inwoners kunnen hieraan zelf een steentje bijdragen, door hun eigen woonomgeving klimaatbestendig in te richten. Deze subsidieregeling voor groene daken biedt daarbij een steuntje in de rug.”

Hoe kan een groen dak hel­pen?

Een groen dak is voorzien van waterbergende planten of struiken. Deze planten en struiken vangen water op. Zo wordt de belasting op het riool bij hevige regenbuien minder. Ook zorgt een groen dak voor verkoeling in de zomer en verwarming in de winter.

Groene daken gaan bovendien twee maal langer mee dan een traditioneel dak en zorgen ervoor dat er minder ‘hittestress’ is in verstedelijkte gebieden. Hittestress treedt op als de warmte ’s zomers niet weg kan. Dat probleem speelt vooral in steden, waar huizen dicht op elkaar staan. Tot slot biedt een groen dak voedsel voor insecten en verbetert het hiermee de biodiversiteit.

Wie zijn dak wil vergroenen, kan rekenen op een subsidie van maximaal 50% tot maximaal € 5.000,-. Het groene dak moet dan binnen een half jaar na toekenning van de subsidie gerealiseerd zijn.

Aan­vra­gen

Wil je de subsidie voor groene daken aanvragen? Dat kan via subsidies.sudwestfryslan.nl. Meer informatie vind je ook op de subsidiepagina.