SNEEK - In de gemeente Súdwest-Fryslân werden op maandag 26 april 2021 aan elf inwoners de Koninklijke Onderscheidingen opgespeld in het kader van de jaarlijkse lintjesregen. Onder de gedecoreerden zijn twee echtparen. In verband met de geldende coronamaatregelen was er, evenals vorig jaar, een aangepast programma. Samen met troubadour Bruno Rummler maakte burgemeester Jannewietske de Vries een tour langs de gedecoreerden. Nadat de troubadour hen had toe gezongen, werden de versierselen opgespeld.


De volgende inwoners ontvingen een Koninklijke Onderscheiding:

 1. de heer Gert Schouwstra (59) uit Sneek (Ridder)
 2. mevrouw Janneke Pagels (68) uit Bolsward (Ridder)
 3. de heer Thom Dijkstra (79) (Ridder) en mevrouw Anna Marike Dijkstra-van der Woude (79) uit Itens (Lid)
 4. de heer Fekke Bijlsma (76) uit Sneek (Lid)
 5. de heer Age Bootsma (72) uit Goënga (Lid)
 6. de heer Piet Taeke v.d. Werf (68) en mevrouw Janke v.d. Hoek (64) uit Dearsum (Lid)
 7. mevrouw Wietske Reitsma-Stoffelsma (58) uit Heeg (Lid)
 8. de heer Eddy van der Wal (71) uit Ysbrechtum (Lid)
 9. de heer Johan Koopmans (63) uit Folsgare (Lid)

  Kijk hier voor meer informatie over de decorandi