SNEEK - Van 11 tot en met 17 oktober vindt dit jaar “De Week van de Veiligheid” plaats. Wij als gemeente doen mee aan de landelijke inleveractie van wapens. Iedereen kan in deze week straffeloos zijn wapen inleveren. Daarmee dragen we met z’n allen bij aan het veiliger maken van de samenleving. Wapens horen daar niet in thuis.

Wapenbezit neemt vooral onder de jeugd en jongvolwassenen de laatste jaren toe. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Veel jongeren staan onvoldoende stil bij de gevolgen van hun gedrag. Ze denken dat het stoer is een wapen te dragen. Of dat ze een wapen nodig hebben om zich te verdedigen als ze aangevallen worden. Maar wapens bieden een schijnveiligheid. Met een wapen op zak ga je minder snel een ruzie uit de weg. Je voelt je zelfverzekerder.

In hoogoplopende ruzies leidt wapenbezit eerder tot het gebruik van een wapen. Als je wapen dan afgepakt wordt, kan het tegen je gebruikt worden. En als je het toch weet te gebruiken, zijn de gevolgen groot. Niet alleen voor het slachtoffer. Maar ook voor de dader zelf, omdat hij een strafblad krijgt.

Om het wapenbezit tegen te gaan organiseren het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie en het OM van 11 tot en met 17 oktober een inleveractie, waar alle gemeenten zich bij kunnen aansluiten. Ook wij als gemeente doen hieraan mee. Vooral jongeren worden aangemoedigd hun wapen in te leveren. Maar ook volwassenen kunnen hun wapens inleveren.

Messen, slag- en stootwapens

Het inleveren van messen, slag- en stootwapens gebeurt anoniem. Er is dus geen risico dat je bestraft wordt voor wapenbezit. Deze wapens kunnen ingeleverd worden bij het politiebureau in Sneek en in Bolsward.

Vuurwapens en munitie

Voor het inleveren van een vuurwapen, munitie of explosieven moet een afspraak met de politie gemaakt worden via 0900 – 8844. De politie komt dan, in burgerkleding, bij je langs om het wapen op te halen. Je kan deze wapens dus niet anoniem inleveren. In principe word je niet vervolgd, omdat je deze wapens thuis had liggen. Wel voert de politie onderzoek uit om te bepalen of het vuurwapen gebruikt is bij een misdrijf. In dat geval kun je alsnog als verdachte aangemerkt worden.

Bewustwording risico’s wapens

De gemeente roept ook iedereen in de sociale omgeving van jongeren op de risico’s van wapens met hen te bespreken. Dat kan de school zijn, het jongerenwerk, maar ook de ouders kunnen hierover een gesprek aangaan met hun kind.