SNEEK - Naar verwachting treedt de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), samen met de Omgevingswet, op 1 juli 2023 in werking. De Wkb moet zorgen voor betere kwaliteit van gebouwen. Dat is in het belang van bewoners en gebruikers. Denk aan een goede brandveiligheid, een laag energieverbruik en minder gebreken bij nieuwbouw en verbouw.

We nodigen daarom bouwbedrijven, architecten en bouwkundige adviseurs uit voor een informatieavond over deze nieuwe wetten. Tijdens deze avond informeert de gemeente u over de belangrijkste aspecten van de Omgevingswet en de Wkb en de gevolgen hiervan voor het bouwproces. Kwaliteitsborger Keimpe Stroop (Gbou) vertelt over de rol en de taken van de kwaliteitsborger.

Informatieavond

Wanneer: maandag 30 januari 2023
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Waar: Raadszaal Bestjoershûs (Marktstraat 1, Sneek)
Aanmelden: ondernemen@sudwestfryslan.nl (uiterlijk 25 januari)

Programma

  • 19.30 uur: inloop
  • 20.00 uur: opening – wethouder Bauke Dam
  • 20.05 uur: uitleg grootste wijzigingen Omgevingswet – Robert Grovenstein
  • 20.15 uur: uitleg Wet Kwaliteitsborging – Johan van der Meer
  • 20.30 uur: pauze
  • 20.45 uur: wat doet een kwaliteitsborger? – Keimpe Stroop
  • 21.15 uur: ruimte voor vragen
  • 21.30 uur: afsluiting met een hapje en een drankje