SNEEK - In Harinxmaland in Sneek is een bijzonder speeleiland gerealiseerd voor de jonge bewoners van de wijk. De stadsspeeltuin is door een voetgangersbrug verbonden met de wijk. Het college van b&w heeft besloten dat deze brug vanaf heden de naam 'Sybolt van Popmabrêge' draagt.


Over Sy­bolt van Popma

Vóór de aanleg van de wijk Harinxmaland werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Er is toen een koperen halsband gevonden, met daarin de naam van Sybolt van Popma gegraveerd. De jonkheer werd in 1602 geboren, vermoedelijk in IJlst, als zoon van burgemeester Aesge Sydses van Popma en Jel van Galama. Sybolt bleef ongehuwd en was luitenant-kolonel in het Friese Regiment. Hij heeft vermoedelijk de Harinxma State in Loenga geërfd van zijn oom Lolle van Epema en tante Saeck van Popma. Na zijn dood op 30 december 1666 werd hij begraven in IJlst.

Zeer bij­zon­de­re ko­pe­ren hals­band
De halsband is gedragen door een zwaan. Alleen de adel mocht zwanen houden en afschieten, het zogenaamde zwanenrecht. Zwanenvlees was vroeger een delicatesse en de veren werden o.a. gebruikt voor het schrijven. Zwanen wilden nog wel eens wegvliegen, Daarom was het handig om de zwanen te merken door de poten in te knippen met een eigen teken en/of ze een halsband om te doen. Van deze halsbanden zijn maar een paar bewaard gebleven, waaronder deze van Sybolt.

Vroe­ge­re be­wo­ners
De naam sluit aan bij de al eerder toegekende historische namen in Harinxmaland. Diverse straten in de wijk zijn vernoemd naar de vroegere gebruikers/pachters van de voormalige landerijen in dit gebied, zoals bijvoorbeeld Evert Egbertsstraat, Pier Hylckeshof en Ype Johannesstraat.

Stads­speel­tuin met een knip­oog naar ver­vlo­gen tij­den
Het speeleiland (nabij de spoorlijn) begint steeds meer vorm te krijgen. In de zomer werd al een voetbalkooi geplaatst en enkele weken geleden werden de speeltoestellen opgebouwd. In de speeltuin staat onder andere een vrije verbeelding van het houten skelet/palenplan van een boerderij uit de IJzertijd (circa 2000 jaar geleden). Ook rondom Sneek zijn deze boerderijen gevonden.