SNEEK - De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân heeft afgelopen donderdag de begroting voor volgend jaar besproken. Belangrijke onderwerpen zijn: energiekosten, bestaanszekerheid, stikstof, de omgevingswet en schoolgebouwen.


De gemeente heeft 315,4 miljoen euro om uit te geven. Meer dan de helft van het geld gaat naar het sociaal domein. Dat is bijvoorbeeld (jeugd)zorg, huishoudelijke hulp en andere ondersteuning, onderwijs, specialistische hulp, uitkeringen, sport en cultuur. Daarnaast gaat er geld naar woningbouw, recreatie, bedrijventerreinen, verkeer, klimaat, landschap, kernenbeleid, dienstverlening en veiligheid.

Motie sportmiddelen

De raad heeft een motie aangenomen over aangepaste sportmiddelen. Ze geven hiermee het college van burgemeester en wethouders de opdracht ervoor te zorgen dat mensen met een beperking niet alleen een aangepaste rolstoel kunnen krijgen, maar ook andere sporthulpmiddelen kunnen aanvragen. Deze motie is ingediend nadat een inwoner in oktober dit probleem onder de aandacht bracht tijdens Ynwenners oan it Wurd.

Ynwenners oan it Wurd

Heb je ook een onderwerp dat je met de gemeenteraad wilt delen? Geef je dan op voor Ynwenners oan it Wurd. Meer informatie vind je op de pagina Gemeenteraad.

17 november raadsvergadering

Volgende week donderdag 17 november vergadert de gemeenteraad weer. Dan bespreken de raadsleden ontwikkelingen rondom Empatec en de energietoeslag. Ook nemen ze besluiten over woningbouwproject Het Perk in Sneek, de bibliotheken in de gemeente en buitensporten

Gast van de raad

Voorafgaand aan de raadsvergaderingen is er Gast van de Raad. Hierin krijgen geïnteresseerden een kijkje achter de schermen van de gemeenteraad. Ook maken de gasten kennis met de raadsleden en het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.