SNEEK - In maart 2020 startten de gemeente Súdwest-Fryslân, Verslavingszorg Noord Nederland en GGZ Friesland in Sneek Stad de ‘EPA pilot’. In deze pilot werken zij samen vanuit één team. Vanwege het succes gaan deze partijen duurzaam samenwerken en breiden ze deze aanpak uit voor de hele gemeente Súdwest-Fryslân. De uitbreiding betekent dat er per 1 oktober 2022 naast het team FACT+ Sneek Stad, er een tweede ‘EPA team’ wordt opgestart onder de naam FACT+ Sneek Regio.


Met deze aanpak wordt de doelgroep, die bestaat uit mensen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen en/of ernstige verslavingsproblemen (hierna: EPA), vanuit één team geholpen in het herstel. ,,De pilot is zeer succesvol gebleken”, aldus Freddy van der Veen, manager FACT+ en projectleider EPA van GGZ Friesland en Verslavingszorg Noord Nederland. ,,Door de krachten te bundelen bleek de gezamenlijke doelgroep, zoals verwacht, nog beter geholpen. Vanuit één team, één verhaal, één dossier, met één plan wordt iedere patiënt geholpen met diens persoonlijke herstel.”

Regelmatig gaan psychische problemen en verslavingen hand in hand. Om die reden werken Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en GGZ Friesland al sinds 2014 samen in het samenwerkingsverband FACT+. Het misbruik van middelen en de psychiatrische problemen versterken elkaar. Dit gaat vaak gepaard met zorgvragen op meerdere levensgebieden en versterkt elkaar. Als je het samen aanpakt is de kans op blijvende verbetering groot. Vandaar dat in 2020 een nieuw team werd gevormd, nu ook aangevuld met het gebiedsteam van de gemeente. De gemeente biedt namelijk ondersteuning bij zaken op het gebied van wonen, werken, sociale contacten, financiën en zelfzorg.

Het succes resulteert in de uitrol van deze aanpak over de hele gemeente Súdwest-Fryslân. Wethouder Marianne Poelman: ,,Door de EPA aanpak staat de gemeente dichtbij de inwoners die de ondersteuning hard nodig hebben. Met de oprichting van het tweede team kunnen we nu in de hele gemeente hulp bieden. En dat op een unieke manier, waarbij psychiatrische zorg, verslavingszorg en de andere ondersteuning beter op elkaar aansluiten. We verlagen hiermee de drempels voor inwoners die vanwege hun aandoening al veel te verduren hebben.”