SNEEK/FRANEKER - De gemeenteraden van De Fryske Marren, Harlingen en Waadhoeke hebben de Businesscase die is vormgegeven voor Empatec, vastgesteld. Daarmee scheppen de gemeenten op korte termijn duidelijkheid voor hun inwoners en de werknemers van Empatec. Om die reden start gemeente Súdwest-Fryslân op korte termijn met haar brede verkenning.


Businesscase akkoord in drie raden

De gemeenteraden van De Fryske Marren, Harlingen en Waadhoeke hebben donderdagavond 3 maart ingestemd met de Businesscase. Gemeente Súdwest-Fryslân had al aangegeven dat zij niet de planning haalt in verband met het uitvoeren van een aanvullende brede verkenning en het onderzoeken van de aanbevelingen uit de raadsenquête. De drie gemeenten vinden dat beide trajecten naast elkaar kunnen lopen en dat er op korte termijn enkele aanpassingen moeten worden gedaan in de bedrijfsvoering en de aansturing van Empatec.

Hoe verder?

Belangrijk is dat de doorontwikkeling van Empatec tot een Werkleerbedrijf de mogelijkheid geeft om passend werk te blijven bieden aan de Wsw-medewerkers die er werken en de Nieuw beschut medewerkers (de opvolger van de Wsw). Verder draagt besluitvorming over de businesscase ook bij aan het terugkeren van de rust op de werkvloer van Empatec.

Samenwerking leidt tot goede resultaten

In aanloop naar de businesscase is het bedrijfsresultaat van Empatec verbeterd. De drie gemeenten verwachten dat de samenwerking met het Werkleerbedrijf zal leiden tot goede resultaten van de re-integratiedienstverlening (coaching en bemiddeling van werkzoekenden) in het kader van de Participatiewet.

Súdwest-Fryslân spoedig van start met brede verkenning

Gemeente Súdwest-Fryslân onderkent dat de werknemers gebaat zijn bij duidelijkheid en gaat de brede verkenning daarom spoedig uitvoeren. Uitgangspunt is een integrale dienstverlening en lokaal maatwerk voor haar inwoners. Onderzocht wordt in hoeverre die visie aansluit bij de businesscase.