SNEEK - In 2010 werd aan de noordzijde van Sneek in gestart met de ontwikkeling van de prachtige, waterrijke wijk Harinxmaland. Er zijn gefaseerd ruim 400 woningen gebouwd. Dat Harinxmaland een gewilde woonlocatie is, is wel gebleken. De laatste woningen in fase 1 zijn inmiddels allemaal verkocht en worden dit jaar nog opgeleverd.

Ont­wik­ke­ling fase 2A

Het oorspronkelijke plangebied werd in 2008 gesplitst in twee fasen. Fase 1 wordt dit jaar nog afgerond. Om de woningvoorraad in onze gemeente dynamisch te houden, willen we graag aan de slag met het doorontwikkelen van Harinxmaland. De gemeenteraad is gevraagd om geld beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van fase 2A. De raad buigt zich over dit onderwerp op 29 april.

160 nieuw­bouw­wo­nin­gen
Het plangebied, ten westen van de spoorlijn Sneek-Leeuwarden, is ongeveer 10 hectare groot. Het plan is om op deze locatie gefaseerd 160 woningen te bouwen. De totale oppervlakte van fase 2 bedraagt ruim 64 hectare. Het gaat om het gebied ten westen van de spoorlijn tot aan het Uitvaartcentrum.

Ha­rinx­ma­land is voor ie­der­een!
Een gevarieerd woningaanbod in een wijk waar een duurzaam en prettig leefklimaat voorop staat. Dat zijn onze plannen voor Harinxmaland fase 2. We gaan in de planvorming voor fase 2A uit van het realiseren van 160 woningen; 40 sociale huurwoningen, 40 sociale koopwoningen (starterswoningen), 40 koopwoningen voor het middensegment en 40 experimentele woningen. Als alles volgens planning gaat, kan in 2023 de eerste schop in de grond.

“We willen met Harinxmaland 2 opnieuw een plek creëren waar het voor iedereen goed leven en genieten is. Met het gevarieerde woningaanbod denken wij hier zeker aan te kunnen voldoen. Eén van onze ambities is bijvoorbeeld om de sociale woningbouw versneld mogelijk te maken. Dit geldt voor zowel sociale huurwoningen als koopwoningen voor starters. Daarnaast is er in het plan ook ruimte voor experimentele bouw”, aldus wethouder Mark de Man.