GAUW - In het dorpshuis Ús Gebou in Gauw werd maandag 3 juli een verenigingsdiner georganiseerd. Speciaal voor verenigingen uit diverse dorpen van De Lege Geaën. Dit is een nieuwe regio die aanhaakt bij het project ‘Leve de Vereniging – Ûnderweis yn Súdwest’. Een initiatief van Keunstwurk, Sport Fryslân en Doarpswurk in samenwerking met gemeente Súdwest-Fryslân en provincie Fryslân om het Friese verenigingsleven toekomstbestendig te houden.


In Gauw waren 12 verenigingen vertegenwoordigd door diverse (bestuurs)leden. Tijdens het gezellige diner werden successen gedeeld, maar ook zorgen besproken die leven bij de verenigingen. De opbrengsten worden toegevoegd aan de eerder opgehaalde informatie. Vragen met een kleine aanpassing werden meteen besproken en zo snel mogelijk opgelost.

‘Het is fijn om op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te zijn. Als het aan ons ligt zou deze bijeenkomst jaarlijks moeten plaatsvinden’, aldus Marten Molenmaker.

Na de zomer wordt er in deze regio een probeerpas geïntroduceerd. Daarmee kunnen basisschoolkinderen diverse verenigingen uitproberen om daarna mogelijk een keus te maken waar je lid van wil worden. Daarmee wil het projectteam kijken of het wegnemen van de eerste drempel (financiën) leidt tot meer participatie aan het verenigingsleven.

Eerdere successen

Vorig jaar zijn er al verenigingsdiners geweest in Itens, Workum en Koudum. Ook hier is gesproken met de verschillende verenigingen uit de dorps-, cultuur- en sportsector. Met de opbrengsten van de diners wordt een onderzoek gestart. Hierin kijkt men naar verschillende opties die de deelname aan verenigingen kunnen verhogen of het besturen makkelijker maken.

Wat wil de jeugd?

De jeugd is de toekomst voor alle verenigingen. Het is belangrijk om te weten welke behoeften deze doelgroep heeft. Wanneer en hoe willen ze samenkomen en wat betekent dat voor de huidige verenigingsstructuur?

Om daar achter te komen worden er gesprekken gevoerd met de jeugd. Onlangs hebben leerlingen van het CSG Bogerman in Sneek hun toekomstig ontmoetingsaccommodatie gepresenteerd en is met leerlingen van de RSG Magister Alvinus gesproken. Belangrijkste eerste uitkomst is dat jeugd vooral graag samen wil zijn.

Daarnaast wordt er in september gesproken met de kinderraad van gemeente Súdwest-Fryslân.