SNEEK - Nederland wil in 2030 voor de helft op duurzame energie draaien. Dit staat in het Klimaatakkoord van het kabinet. Ook de gemeente Súdwest-Fryslân wil hier haar steentje aan bijdragen. En dat kunnen we niet alleen. Samen met een groep inwoners hebben wij bedacht hoe we dit doel kunnen halen. Onder de mienskip (inwoners van 14 jaar en ouder) hebben we een onderzoek uitgezet waarin 100 punten verdeeld konden worden over zes keuze-opties. Met de uitkomsten van het onderzoek heeft een Burgerforum een advies opgesteld aan de gemeenteraad over wat inwoners belangrijk vinden als het gaat over het opwekken van energie. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om hier rekening mee te houden als er in de toekomst plannen worden gemaakt. In september vindt de raadsbehandeling plaats.


Ben je benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek? Lees dan het rapport hieronder of lees het persbericht van 25 juni voor een kort overzicht.

Resultaten raadpleging Toekomst van Energie

Richtinggevende principes

Animatie van de uitkomsten van het onderzoek (youtube)

Raad­ple­ging: Toe­komst van ener­gie in Súdwest-​Fryslân

Wij vroegen de inwoners van Súdwest-Fryslan om advies over de verduurzaming van energie. Hiervoor hebben wij een raadpleging laten doen door TU Delft waarin we inwoners vroegen wat zij belangrijk vinden bij het vormen van toekomstig energiebeleid. Inwoners konden 100 punten verdelen over 6 scenario’s. Zo leerden we over hun motivaties, zorgen en belangen.

Op 24 september wordt het adviesrapport besproken in de gemeenteraad. Dit onderwerp staat op de agenda bij de bespreekstukken, onder punt 12.De vergadering begint om 19.30 uur. Je kan de gemeenteraadsvergadering online volgen.

Hoofd­con­clu­sies

 • Deelnemers zien een grote rol voor de gemeente en de inwoners zelf.
 • Deelnemers zijn terughoudend over een te grote rol voor de markt.
 • De meerderheid van de deelnemers wil niet dat SWF energieleverancier van Nederland wordt.
 • Landschap is een belangrijke waarde en de aantasting ervan reden tot zorg.
 • Kosteneffectiviteit is een belangrijk onderwerp voor deelnemers.
 • Deelnemers hebben zorgen over de eerlijkheid van de verdeling van lusten en lasten.

Sce­na­rio’s waar in­wo­ners hun 100 pun­ten over kon­den ver­de­len

 1. De gemeente neemt de leiding en ontzorgt.
 2. Inwoners doen het zelf.
 3. De markt bepaalt.
 4. Op een klein aantal plekken komt grootschalige energie opwek.
 5. Inzetten op opslag.
 6. Energieleverancier van Nederland worden.

Uit­gangs­pun­ten

 1. Wij willen ons geluk behouden.
 2. Versterk de zelfbeschikking van de mienskip.
 3. Help ons om het samen te doen, van zelfbeschikking naar samen beschikking.
 4. Heb oog voor rechtvaardigheid en een eerlijke verdeling.
 5. Wees toekomstgericht.