SNEEK - De vier woningcorporaties en vier huurdersverenigingen in Súdwest-Fryslân hebben dinsdag samen met de gemeente hun handtekeningen gezet onder de zogeheten ‘prestatieafspraken sociaal wonen’. Daarin hebben ze met elkaar afspraken gemaakt over de sociale huursector voor 2020.


Thema’s die daarbij aan de orde komen zijn betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid. Een ander belangrijk thema is wonen voor bijzondere doelgroepen, met zorg aan huis. Intensieve samenwerking tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties is nodig om er voor te zorgen dat er in Súdwest-Fryslân voldoende betaalbare sociale huurwoningen zijn van goede kwaliteit.

De vier corporaties beheren tezamen ruim tienduizend huurwoningen in Súdwest-Fryslân. Elkien heeft de meeste (6672), gevolgd door Accolade (2469), WoonFriesland (926) en Zuidwest-Friesland (607), dat per 1 januari fuseert met Lyaemer Wonen.