SNEEK - Ook de burgemeester van de gemeente Sudwest Fryslan, Jannewietske de Vries, heeft deze week gereageerd op de maatregelen rondom het coronavirus.

Beste inwoners van Súdwest-Fryslân,

Om de veiligheid en de gezondheid van iedereen zo goed mogelijk te beschermen, heeft de regering zware maatregelen genomen. Deze maatregelen staan in een zogeheten ‘noodverordening’. Er wordt veel van iedereen gevraagd, iedereen moet zich aanpassen.

Minister-president Mark Rutte zei het maandagavond al in zijn televisietoespraak: “de coronacrisis gaat ons allemaal aan. Alle 17 miljoen Nederlanders zijn nodig om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken en te vertragen”.

Ik weet dat de mensen in onze gemeente naar elkaar omzien. Ik vind het hartverwarmend om te zien dat we op elkaar letten en voor elkaar zorgen, dat we oog hebben voor ouderen en kwetsbaren. Ook nu, in deze bijzondere periode, zien we hoe belangrijk de kracht van onze ‘mienskip’ is.

Overal ontstaan initiatieven om elkaar te helpen. In de steden, in de wijken, in de dorpen. We kunnen het samen. En we doen het samen.

Het is belangrijk dat u, bij ieder initiatief, uzelf de vraag stelt: ‘Helpt het wat ik nu doe? Helpt het om de verspreiding van het virus te vertragen?’. Want dat is de bedoeling van alle maatregelen. Zo beschermen wij onze kwetsbare inwoners en ouderen het beste.

Denk dus om de persoonlijke hygiëne. Houd afstand tot elkaar, bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. Vermijd groepen en rijen. Werk zo veel mogelijk thuis. En steun de mensen in de belangrijke beroepen, die zo hard voor ons aan het werk zijn. Let op elkaar. Zorg voor elkaar. Dank u wel.

Burgemeester Jannewietske de Vries.