SNEEK - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat het azc tot in 2026 in de Noorderhoek kan blijven. In 2016 is samen met de wijk afgesproken dat het voor het azc zou gaan om een periode van tien jaar. Toen is ook gezegd dat het COA en de gemeente op de helft – in 2021 – samen zouden bekijken of we met elkaar verder willen, tot en met 2026. Dat is nu dus het geval.


COA wil nieu­we idee­ën be­spre­ken

Het COA heeft ook nieuwe ideeën voor Sneek. Het COA ziet kansen om hier voor langere tijd te blijven, dus ook na 2026. Het COA wil daar met de gemeente over praten. Dat betekent dat het COA graag wil dat dit azc (met tijdelijke gebouwen) verdwijnt. Daarvoor in de plaats wil het COA betere gebouwen (van stenen) neer zetten. Niet meer voor maximaal 600 bewoners, zoals nu. Maar voor zo’n 350 tot maximaal 450 bewoners.

On­der­zoek over de idee­ën
Het is nu nog te vroeg om te zeggen of het plan van het COA kan doorgaan. Ook het COA weet nu nog niet of het plan haalbaar is. Het wil daar eerst onderzoek naar doen, een zogeheten ‘haalbaarheidsonderzoek’. Tijdens een haalbaarheidsonderzoek wordt ook gevraagd hoe de buurt er over denkt.

Ge­meen­te­raad moet toe­stem­ming geven voor on­der­zoek
De gemeente wil meewerken aan het haalbaarheidsonderzoek. Maar het COA doet dit onderzoek pas als de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân dit ook goed vindt. Daarom wordt de leden van de gemeenteraad gevraagd of ze willen meewerken aan het haalbaarheidsonderzoek. De gemeenteraad beslist daar op 4 maart over.