BOLSWARD - Op woensdag 21 april 2021 in de ochtend komt een melding binnen dat in Bolsward twee personen onwel zijn geworden op een boot en twee andere personen zich niet goed voelen en buiten de boot staan. De hulpverlening wordt meteen opgestart, maar mocht voor twee van hen helaas niet meer baten. Zij komen te overlijden aan de gevolgen van een vergiftiging door waterstofsulfide, H2S.

Er wordt een strafrechtelijk onderzoek opgestart naar de toedracht van het overlijden van de slachtoffers en de vraag of iemand verantwoordelijk is voor hun dood.

Het staat wat het OM betreft vast dat de slachtoffers zijn overleden aan de gevolgen van een waterstofsulfidevergiftiging. Uitgebreid forensisch onderzoek en toxicologisch onderzoek heeft dat uitgewezen. De officier: “Om de vraag te kunnen beantwoorden of sprake is van dood door schuld is het belangrijk om meer te weten over het ontstaan van deze vergiftiging.”

Verhuurder
De verdachte, de verhuurder en tevens de verantwoordelijke voor het onderhoud van de boot, was als enige aanwezig bij het afgeven van de Indigo aan de slachtoffers. Hij had de motor opgestart en aan de walstroom gehangen voordat de huurders rond 12.00 uur aankwamen. “Op dat moment wordt al een vreemde lucht geroken door de huurders die zij nergens konden plaatsen. Zij meldden dit ook bij de verdachte die kortstondig onderzoek doet, maar er wordt geen oorzaak gevonden. Desondanks krijgen zij de Indigo mee en gaan het water op”.

Ontstaan van vergiftiging door waterstofsulfide

In de Indigo bevonden zich natte loodaccu’s die gevuld zijn met vloeibaar elektrolyt. Het zijn geen gesloten accu’s waardoor gassen via een ontgassingsopening naar buiten komen. Wanneer een accu normaal werkt is dat geen probleem en ontstaan er geen giftige gassen. Indien een accu echter defect is en deze overladen wordt, komt er eerst waterstof en zuurstof uit de accu. Vervolgens komen er zwavelhoudende en giftige gassen vrij zoals waterstofsulfide. Waterstofsulfide heeft een hogere dichtheid dan lucht, is dus zwaarder en heeft de neiging om laag te blijven hangen. Het gas kan zich daardoor ophopen in bijvoorbeeld het onderste gedeelte van de boot. De officier: “Aangezien het accupakket onder het bed lag in het onderste gedeelte van de boot is het aannemelijk dat het giftige waterstofsulfide zich heeft opgehoopt in de slaapkamer van de slachtoffers. Door deze ophoping van waterstofsulfide is er een dodelijke concentratie ontstaan.”

Daadwerkelijk onderhoud aan de accu’s en de controle van de accu’s middels een juiste methode gebeurt dus niet door verdachte.

Onderhoud aan accu's

Uit het onderzoek door het NFI blijkt dat beide gebruiksaccu’s in zeer slechte staat verkeerden. Beide accu’s namen nauwelijks lading op en werden daardoor vrijwel meteen overladen.

De vraag is echter of de accu’s door verdachte op een deugdelijke wijze zijn onderhouden en de werking van de accu’s op juiste wijze is gecontroleerd. De officier: “Ten aanzien van de accu’s heeft verdachte verklaard dat hij enkel het lampje heeft gecontroleerd. Hij heeft geen accu’s doorgemeten.” Ten aanzien van het onderhoud aan de accu’s verklaart verdachte dat je daar niet aan komt, omdat ze onderhoudsvrij zijn. Hij weet ook niet wanneer deze voor het laatst zijn gecontroleerd en of dit jaarlijks is gebeurd. Hij heeft dit in elk geval niet gedaan. Hij verklaart tevens dat het niet standaard is om de accu’s tijdens een winterbeurt te testen. De officier: “Verdachte zegt dat dat enkel gebeurt na klachten, omdat dit een teken kan zijn dat de accu defect is. Daadwerkelijk onderhoud aan de accu’s en de controle van de accu’s middels een juiste methode gebeurt dus niet door verdachte.”

Het koffiezetapparaat

Het telkens aan- en uitgaan van het koffiezetapparaat is een sterke aanwijzing dat bij de afvaart de gebruiksaccu’s al defect waren. De officier: “Dit wringt temeer nu de verdachte aangeeft dat hij heeft gecontroleerd of alles werkt, maar gelijk na de afvaart blijkt dat het niet werkt. Daaruit blijkt dus dat de controles die verdachte zegt te hebben verricht inadequaat en onzorgvuldig waren.”

Schuld

Wat het OM betreft is er sprake van het nalaten van deugdelijk onderhoud plegen aan de accu’s en het tijdig opmerken en vervangen van defecte accu’s. “Gelet op de staat van de accu’s, het verschil in leeftijd, het niet daadwerkelijk controleren van de accu’s voorafgaand aan de verhuur, gedurende het vaarseizoen en tijdens de winterstalling, alsook het niet tijdig opmerken en vervangen van een defecte accu”, licht de officier toe.

Daarnaast komt de officier tot de conclusie dat verdachte na het constateren en melden van de vreemde lucht door de huurders inadequaat onderzoek heeft gedaan naar de oorsprong van de geur en onvoldoende onderzoek heeft gedaan om gevaarlijke oorzaken uit te sluiten.

Verdachte heeft tot slot onvoldoende informatie verstrekt aan en geen afspraken gemaakt met de huurders wat zij zouden moeten doen als de lucht bleef hangen. Bovendien heeft hij niet aangegeven de mogelijke oorzaken zouden kunnen zijn en de gevaren daarvan. Verdachte heeft niet voldaan aan zijn informatieverplichting

De officier: “Gelet op voorgaande heeft verdachte aanmerkelijk onoplettend, onachtzaam en nalatig gehandeld, ten gevolge waarvan twee personen zijn overleden. Schuld in de zin van dood door schuld is wettig en overtuigend te bewijzen.”

Strafmaat

“Er zijn twee mensen overleden terwijl zij met vrienden na een lastige covidperiode een weekend weg waren. Zij laten twee kinderen van 16 en 20 achter. Gelukkig werden zij opgevangen door de vrienden van het overleden stel die hun vrienden op de boot hebben gevonden. De impact die deze zaak heeft gehad voor hen persoonlijk is enorm en hebben we vandaag gehoord”.

Het is een gevolg dat niemand heeft gewild, maar dat wel is gebeurd en waarvoor verdachte aansprakelijk is. Verdachte is een professional die de verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid van zijn klanten.” Mensen betalen veel geld voor een dergelijke boot en verwachten ook dat het veilig is. Ze willen serieus genomen worden bij klachten. Verdachte heeft niet aan zijn verplichtingen voldaan en heeft de norm overschreden.”

Gelet op de algemene preventie is het van belang dat een verhuurder van een caravan, camper of boot een onderhoudsplan heeft en bij problemen of klachten niet stopt na een korte controle, maar geen risico’s neemt en de oorzaak van het probleem achterhaalt. “Hij moet zijn zaken goed op orde hebben”, vindt de officier.

Alles overwegend komt de officier tot de conclusie dat een taakstraf voor de duur van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden met een proeftijd van drie jaren gepast is.