SUDWEST-FRYSLAN - Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een vleesveebedrijf uit de gemeente Súdwest-Fryslân het in ontvangst nemen, opslaan en verwerken van verontreinigd groenafval zonder omgevingsvergunning. Tegen het bedrijf is vandaag voor de rechtbank Overijssel (locatie Zwolle) een geldboete van 8.000 euro, waarvan 3.000 euro voorwaardelijk, geëist. Daarnaast eist het OM een ontnemingsvordering van ruim 36.000 euro.


Nylondraad, klemmetjes en flesjes

In december 2018 constateerde de FUMO (De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) dat een Agrarisch Handel- en Loonbedrijf verontreinigd groenafval had opgeslagen. Het zou gaan om tussen de 1.000 en 1.500 kuub tomaten en paprikaloof dat vermengd was met nylondraad, klemmetjes en flesjes. Dit afval was afkomstig van een transportbedrijf dat dit groenafval had getransporteerd naar een aantal erkende en niet erkende verwerkers, waaronder het vleesveebedrijf. In oktober werd bij dit bedrijf een zeer grote hoeveelheid tomatenloof afval aangetroffen.

De schadelijke gevolgen voor het milieu

De officier van justitie: “In de handel van afvalstoffen gaat veel geld om. Daarnaast is de handel met heel veel regels omgeven. Dat is niet voor niets. Steeds vaker zien we dat afvalstoffen op een verkeerde plek in het milieu belanden, terwijl de kweker netjes betaald heeft voor een nette verwerking van het afval. Die nette verwerking volgt vervolgens niet. Er wordt gekozen voor een goedkopere oplossing en de boer denkt makkelijk geld te verdienen. Degene die hier de gevolgen van ondervindt, is het milieu. Het vleesveebedrijf dat in deze zaak voor de verwerking zou zorgen, heeft de afvalstoffen deels gezeefd en op het land uit gereden. Het overgebleven afval is verbrand.”

Strafeis: geldboete en ontnemingsvordering

De officier van justitie vindt, gelet op bovenstaande, een geldboete van 8.000 euro, waarvan 3.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar, op zijn plaats. Daarnaast eist het OM een ontnemingsvordering van 36.280,80 euro. Bij het bepalen van de strafmaat is gekeken naar het afval dat in totaal naar het bedrijf is toegegaan, dat het delict al enige tijd terug is gepleegd en of het verdachte bedrijf al eerder is veroordeeld.

Eerder veroordeelden in dit onderzoek

De medeverdachten in dit onderzoek zijn al eerder veroordeeld door de rechtbank. Het transportbedrijf dat het groenafval van de kweker had overgenomen, kreeg eerder, in september 2022, een boete van 15.000 euro waarvan 5.000 euro voorwaardelijk opgelegd. De twee bedrijven die het afval weer hadden ontvangen van het transportbedrijf, Het Agrarisch Handel- en Loonbedrijf en het transportbedrijf, Mesthandel en Veevoeders, kregen respectievelijk voorwaardelijke geldboetes van 7.500 euro en 8.000 euro.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak in deze zaak.