BOLSWARD - Vandaag moest wasserij Rentex B.V. uit Bolsward en twee van haar medewerkers, een 25-jarige man en een 54-jarige man, beiden uit de gemeente Súdwest Fryslân, zich verantwoorden voor de rechtbank Zwolle. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt het bedrijf overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en dood door schuld. De twee medewerkers wordt dood door schuld verweten omdat zij onzorgvuldig en nalatig hebben gehandeld. Op 3 april overleed een 28-jarige werknemer aan de gevolgen van een arbeidsongeval bij de wasserij. Het OM eist een geldboete van 150.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk, tegen de wasserij en tegen zowel de 25-jarige man als de 54-jarige man een taakstraf van 100 uur.


Storingsmelding

Op vrijdagmiddag 2 april 2021 kwam bij de technische dienst van het bedrijf een storingsmelding binnen van een beveiligingshekwerk rond een liftband. Deze liftband wordt gebruikt om de was van de wasserij naar de droger te brengen. De liftband beweegt op en neer en daarom is de ruimte afgeschermd via een beveiligingshekwerk. De storing werd veroorzaakt doordat een pen van de beveiligingsschakelaar krom was geraakt. De twee storingsmonteurs gingen af op de melding en plaatsten een overbruggingspen waardoor de beveiliging van het hek buiten werking werd gesteld.

Oorzaak van het arbeidsongeval

De onderhoudsmonteurs maakten van de storing geen aantekening in het overdrachtssysteem voor de technische dienst en communiceerden de storing slechts mondeling aan één andere werknemer. De twee verdachten die dienst hadden, hebben nagelaten het beveiligingshekwerk te repareren en maatregelen te nemen zoals bijvoorbeeld het plaatsen van waarschuwingstekens of het plaatsen van een extra slot waardoor de deur niet meer open zou kunnen. Het 28-jarige slachtoffer raakte in de vroege ochtend van de volgende morgen tijdens werkzaamheden bekneld onder de liftband en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De Nederlandse Arbeidsinspectie verrichtte onderzoek naar dit tragische arbeidsongeval.

Geldboete en taakstraffen

De officier van justitie tijdens de zitting: “Het bedrijf is op een aanzienlijk aantal punten tekortgeschoten in de zorgplicht richting haar werknemers. De verplichtingen voor een werkgever voortvloeiende uit de Arbowet en het Arbobesluit zijn er niet voor niets. De onderhavige zaak bewijst opnieuw dat overtredingen van deze wetten ernstige gevolgen kunnen hebben. Over verantwoordelijkheden uit de Arbowet mag een werkgever nooit te licht denken. Daarnaast hadden de onderhoudsmonteurs de gevaren van hun handelwijze moeten onderkennen. Zij hadden anders moeten en kunnen handelen. Een onderhoudsmonteur heeft een bijzondere verantwoordelijkheid. De dood van hun collega had voorkomen kunnen worden. Alle betrokkenen moeten leven met die gedachte en de gevolgen van de gebeurtenissen op 3 april 2021. Ik hou er rekening mee dat deze gevolgen door niemand zijn gewild en grote indruk hebben gemaakt, ook op verdachten.”

Het OM eist een geldboete van 150.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar tegen het bedrijf als stok achter de deur om de veiligheidsvoorschriften op orde te brengen en houden. Tegen zowel de 25-jarige man als de 54-jarige onderhoudsmonteur eist het OM een taakstraf van 100 uur.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak in deze zaak.