DEN HAAG - Dinsdag 13 oktober stemde de Tweede Kamer in met de nieuwe Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Coronawet). De Eerste Kamer moet zich nog over de Coronawet buigen.


Een van de aangenomen amendementen voor de Coronawet stelt het boetemaximum voor het overtreden van de afstandsregels vast op 95 euro. De standaardboete die het OM daarvoor hanteerde was 390 euro.

Kantonrechters van de Rechtbanken Gelderland en Oost-Brabant verlaagden onlangs, vooruitlopend op de vaststelling van de Coronawet, in een aantal verzetzaken het boetebedrag voor anderhalvemeterzaken al naar 95 euro.

Vanwege deze omstandigheden heeft het Openbaar Ministerie besloten het standaardboetebedrag voor het niet respecteren van de afstandsregels met ingang van woensdag 14 oktober op 95 euro vast te stellen.