NOORD-NEDERLAND - Het aantal drugsdumpingen in Noord-Nederland is in 2023 gestegen. In 2022 zijn er in Friesland, Groningen en Drenthe 4 dumpingen van drugsafval aangetroffen. In 2023 is dat aantal gestegen naar 9.

Het gaat daarbij om 3 dumpingen in Friesland, 5 in Groningen en 1 in Drenthe. Het afval werd aangetroffen in Dokkum, Surhuisterveen, Ingwierrum, Groningen (2x), Huizinge, Middelstum, Zuurdijk en Zuidwolde.

Ook landelijk is er een stijging te zien in het aantal drugsdumpingen. In totaal werden er 191 dumpingen ontdekt, een stijging van 23 procent ten opzichte van 2022. Deze stijging blijft wat achter met de stijging van het aantal ontdekte productielocaties. Dit ligt mogelijk in het feit dat criminele organisaties het afval, net als voorgaande jaren, in grote partijen achterlaten op productielocaties of in loodsen. Dat blijkt uit het Nationaal Overzicht Drugslocaties 2023.

Minder drugslabs aangetroffen
In Noord-Nederland zijn er in 2023 tien productielocaties aangetroffen, vier minder dan in 2022. Het gaat om locaties waar de productie van synthetische drugs, heroïne of cocaïne plaatsvindt – van conversie en tabletteren, tot versnijden, bewerken en verpakken. In Friesland zijn er in 2023 geen labs aangetroffen. In Groningen werden 4 labs ontdekt: in Bellingwolde, Hellum, Ten Boer en Froombosch. In Drenthe ontmantelden we er 6, in Holsloot, Emmen, Hollandscheveld, Nieuwlande, Nieuw-Amsterdam en Bovensmilde.

Het aantal opslaglocaties dat ontdekt is in Noord-Nederland is gestegen van 2 in 2022 naar 6 in 2023. Het gaat om locaties waar hardware (glaswerk, ketels) en/of chemicaliën ten behoeve van de productie van synthetische drugs worden aangetroffen.

Drugsdumpingen in Noord-Nederland
Een drugsdumping is een dumping van afval waarbij er voldoende indicatoren aanwezig zijn om ervan uit te kunnen gaan dat het gaat om afval afkomstig van de productie van synthetische drugs, heroïne of cocaïne. Specialisten kijken dan bijvoorbeeld of er een bruine drijflaag zit op de vloeistof of dat er een sterke chemische lucht hangt, zoals aceton of anijs. Vaak is er in het gebied rondom de dumping ook dode vegetatie te zien, zoals gele plekken in het gras.

Dumpingen van drugsafval vinden op verschillende wijze plaats. Vaten en jerrycans kunnen gedumpt worden op landwegen en in de natuur. Maar drugsafval kan bijvoorbeeld ook in het oppervlaktewater of in de bodem geloosd worden. Dan is het veel moeilijker te traceren en is de schade aan de leefomgeving, en bijvoorbeeld ons drinkwater, groot.

Ook de omvang van een dumping varieert vaak sterk. Soms treffen we één of twee vaten aan – maar we komen ook dumpingen van tientallen vaten, jerrycans en afvalzakken aan, zoals aan de Stuw in Zuidwolde het geval was. Het kan dus om duizenden liters gaan.

Onderzoek naar dumpingen
De politie doet altijd onderzoek naar dumpingen van dit soort afval, zeker als we het vermoeden hebben dat het gaat om drugsafval. Dat onderzoek is complex en kost tijd – en geeft ons niet altijd de informatie die we nodig hebben om de daders te kunnen achterhalen. Vaak zijn er ook geen getuigen, waardoor het onderzoek op de plaats van de dumping van groot belang is. We onderzoek sporen, analyseren het drugsafval, kijken of er camerabeelden zijn en doen forensisch onderzoek.

Achterhalen van verdachten
De focus ligt altijd op het achterhalen van verdachten, bijvoorbeeld door te kijken waar chemische stoffen en andere spullen, zoals vaten en ketels, vandaan komen. Dat onderzoek is complex waarbij verschillende disciplines binnen de politie samenwerken om resultaat te boeken.

Binnen de politie doet team Milieu strafrechtelijk onderzoek naar de dumpingen en de mogelijke daders. Het gaat daarbij om chemisch afval dat zeer gevaarlijk is voor de omgeving en het milieu – maar ook voor de specialisten die het onderzoek doen. Het afval kan om die reden alleen worden opgeruimd door gespecialiseerde bedrijven, die uitgerust zijn met de juiste beschermingsmiddelen. Bij dumping en lekkage van aangetroffen afval komt de brandweer ter plaatse om gevaar in te schatten en om te zorgen dat het team Milieu veilig kan werken.

Melden helpt!
Drugsdumpingen zijn dus gevaarlijk en kunnen grote gevolgen hebben voor het milieu en de leefomgeving van mens en dier. Het is daarom belangrijk om dumpingen of verdachte situaties direct bij de politie te melden.

Een dumping ‘begint’ uiteindelijk bij een drugslabs. Ook het melden van vermoedens over een drugslab helpen om het productieproces in een vroeg stadium te doorbreken, waardoor milieuschade wordt voorkomen.

De politie heeft de burger hard nodig in de aanpak van deze criminaliteit. Vaak is er in een wijk of dorp wel een vermoeden dat er ‘iets niet in de haak is’ – maar worden deze vermoedens niet met de politie gedeeld. De politie blijft daarom benadrukken bij burgers om verdachte signalen te melden. Juist in de buitengebieden, waar er minder zicht is op alles wat gebeurt.

Signalen zijn bijvoorbeeld chemische geuren of afgeplakte ramen en deuren. Het zou ook kunnen dat er verdachte personen op vreemde tijden rondrijden met busjes of dat er opeens allemaal beweging rondom een schuur of loods, waarbij er gesleept wordt met spullen. Juist dat soort signalen heeft de politie nodig heeft in een onderzoek, juist om zoveel mogelijk informatie en bewijs te verzamelen.

Melden helpt dus echt – en de politie gaat zorgvuldig met tips en vermoedens om. Neem bij verdachte situaties, een drugsdumping of andere signalen altijd contact op met de politie. Dat kan via het meldformulier op politie.nl of telefonisch via 0900-8844. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik het meldingsformulier van M.